23 thoughts on “Loa Klh 6 Mỹ Bast Đánh Như Ar3 Bánh Bò Giá 7,8Tr – 0969789779


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88

 12. Rất thích phong cách bán hàng của Thái Audio gần gũi, thân thiện thẳng thắn chân thành nói chung là quá OK!


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88

 16. sao nó kh cắt 1 cái gioăng rồi đè nên cái thứ hai rồi cắt theo nhỉ.đúng là kĩ sư khó hiêu quá


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *