Lịch sử lớp 9. Cách mạng khoa học – kỹ thuật từ 1945 đến nay.

Môi Trường@ Nội dung Video trung thành với kết cấu trong SGK; hình ảnh video chỉ có tính chất minh họa.
@ Mục đích:
1. Giúp giáo viên tham khảo để chuẩn bị nội dung giảng dạy;
2. Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức đã học.
@ Chúc các bạn học tốt môn học lịch sử!

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/moi-truong


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *