9 thoughts on “LH: NGON TÊ TÁI VỚI MÓN THỊT BA RỌI XÀO MẮM RUỐC

  1. giọng chị sao nghe trẻ thế :D…món này trời mưa ăn với cơm nóng là tuyệt vời chị hén :rose:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *