11 thoughts on “Lấy lại gốc môn Sinh cho khối A (B5)


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88

 10. 1:27:29 động mạch phổi nghèo 02 , giàu C02 vì lẽ đó nên động mạch phổi mới có máu đỏ thẫm
  động mạch chủ nghèo C02 , giàu 02 nên động mạch chủ mới có máu đỏ tươi . Khúc này chắc thầy nói nhầm rồi ạ .


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *