[Lập trình C] Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố, liệt kê và đếm số lượng số nguyên tố trong n số

Công Nghệ❤ Đề bài: Xây dựng hàm để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không?
int kiemtra(unsigned int x)
{
}
Hàm sẽ trả về kết quả 1 nếu đối số x là số nguyên tố, và trả về 0 nếu không phải.
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím n số nguyên, sau đó liệt kê tất cả các số nguyên tố trong n số đó, đếm số lượng và in lên màn hình.


w88 khuyen mai

❤ Nhận đào tạo và dạy kèm các mảng: lập trình vi điều khiển, thiết kế mạch điện tử, hướng dẫn làm project
❤ Liên hệ fb:
❤ Đăng ký kênh:
★★★★★★ Thanks for watching! ★★★★★★

#Học_Điện_Tử #LapTrinhC #kqha2006

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/cong-nghe

3 thoughts on “[Lập trình C] Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố, liệt kê và đếm số lượng số nguyên tố trong n số


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *