Lập trình C# Cơ Bản Trần Duy Thanh/Học online/Học cùng chuyên gia

Xây DựngThông tin và Đăng ký tại đây:
Bạn sẽ học được gì
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://repacted.org/category/xay-dung


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *