3 thoughts on “Làm Thế Nào Để Có Đức Tin Thật – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh


  1. đăng ký w88

  2. Phep lai 5 cai banh 2 con ca moi nhat khong ai biet duoc o cho viet ra binh luan o cho Youtube le dinh hon vinh huy bich trang
    Youtube muc su huynh quoc khanh
    Khong co viet ra chu tac


  3. đăng ký w88

  4. Cảm tạ Chúa. Con tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa của con . Cầu xin Chúa thêm lên Đức tin trong con Cám ơn MS Huỳnh Quốc Khánh . Chúa sức dầu trên MS.Amen


  5. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *