5 thoughts on “KỸ THUẬT TIÊM GÂN; Ngón Tay lò xo – Bs: Quyền – Đt: 0835573388

  1. Vâng chào bạn, đây là kỹ thuật tiêm chính xác nhất bạn nhé, và quy trình vô khuẩn chuẩn nhé các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *