Khoảng khắc chim yến tập bay sắp rời khỏi tổ – Yến Sào Lộc Bụt

Xây DựngHôm nay là ngày 12/1/2019, chim trong nhà yến Lộc Bụt đã tập bay chuẩn bị rời khỏi tổ. Quay video đánh dấu lại khoảng khắc chim yến non ra ràng, để năm sau xem mùa chim có phải trong tháng 11, 12 không.
Cảm ơn anh chị dã xem video của Lộc Bụt và chia sẻ kiến thức cá nhân về xây dựng nhà yến.


w88 khuyen mai

*********

#locbut #nhayen #nhayenchiphithap #amthanhnhayen #yensao

Loa kiểm tra trữ lượng chim yến Lộc Bụt:

*********
Website chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim yến:
Facebook:
(Lộc Bụt và những chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng, hoạt đồng và vận hàng nhà yến thành công).

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://repacted.org/category/xay-dung

2 thoughts on “Khoảng khắc chim yến tập bay sắp rời khỏi tổ – Yến Sào Lộc Bụt


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. Chao bác.E cung o bao lộc. Bác o bao lộc cho nao vay ạ.nha e o bao lộc ma hơn 1 năm ma co 8 to ak.A co âm nao xài ok o bao lộc co the chia e e dc k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *