2 thoughts on “khám phá gỏi gà măng cụt Lái Thiêu


  1. đăng ký w88

  2. Bạn nên để phần giới thiệu thêm địa chỉ và hướng dẫn đường đi để mọi ng dễ tìm quán hơn nữa là ok!
    Góp ý xíu mong các bạn sẽ ra dc nhiều clip khác hay và chi tiết hơn!


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *