23 thoughts on “Khai trừ Đảng, giáng cấp hàm đối với nữ Đại úy lăng mạ nhân viên sân bay


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88

 3. Hơi… T nghĩ chắc cũng mua quan bán chức …!!! Chứ ở đâu ra mà đạo đức như thể vô học như z


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88

 13. Chắc chắn con tiếp viên nó có thái độ láo, nhưng đéo ai ngờ con sỹ quan nó lại còn láo hơn, ngu hơn nên dính đòn là phải


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *