Kế toán mua hàng: Khái niệm, tài khoản kế toán, chứng từ kế toán, định khoản (#11- Kế toán cơ bản)

Hành Chính và Dịch VụBạn thân mến!
Mua hàng là quá trình không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, từ doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay doanh nghiệp xây lắp.
Mua hàng có thể là mua nguyên vật liệu, mua công cụ dụng cụ về sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng có thể là mua hàng hóa về để bán, hay đó là các giao dịch thuê/ mua dịch vụ như dịch vụ điện, nước, viễn thông, thuê cửa hàng, …
Trong video hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về các tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán các nghiệp vụ mua hàng (trong nước); bộ hồ sơ, chứng từ gốc và chứng từ kế toán liên quan đến quá trình mua hàng; cũng như phương pháp kế toán (định khoản) một số nghiệp vụ mua hàng nội địa.
Hy vọng rằng video này giúp các bạn hiểu thêm về các nghiệp vụ mua hàng cũng như không còn gặp khó khăn trong việc hạch toán kế toán quá trình mua hàng phát sinh tại doanh nghiệp.
Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.
#ketoanhathu

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

3 thoughts on “Kế toán mua hàng: Khái niệm, tài khoản kế toán, chứng từ kế toán, định khoản (#11- Kế toán cơ bản)


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *