4 thoughts on “Hướng dẫn làm Nezuko Kamado trong GachaLife


  1. đăng ký w88

  2. Nhìn đâu có giống Nezuko thiệt đâu, Nezuko là luôn bịt miệng cái gì đó quên rồi, và nó mặc bộ kimono trong và áo khoác ngoài đó hiểu chưa 😑😑😒


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *