3 thoughts on “Hướng dẫn cắt video với Adobe Premiere Pro CS6

  1. chào bạn, video dạy cũa bạn rât rỏ, tuy nhiên thay vi bạn bỏ nhạc vào không hiểu , diển đạt bằng lời của bạn thực tế dể hiểu hơn…..cám ơn bạn

  2. Mình muốn học cách làm mờ và gỡ bỏ một số hình ảnh vi deo mà có hình ảnh nhậy cảm bạn có thể giúp ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *