Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, vào lớp học với Vioedu – Microsoft Teams trên điện thoại / máy tính A-Z

Thông Tin và Truyền ThôngHướng dẫn cài đặt, sử dụng, vào lớp học với Vioedu – Microsoft Teams trên điện thoại và máy tính:
– Cài đặt và đăng nhập Vioedu trên điện thoại
– Cài đặt và đăng nhập Teams trên điện thoại
– Vào lớp học từ Vioedu kết nối qua Teams trên điện thoại
– Đăng nhập vào lớp học Vioedu trên web máy tính
– Download cài đặt và đăng nhập phần mềm Teams trên máy tính
– Đăng nhập Teams trên web máy tính
– Vào lớp học Vioedu trên web máy tính

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/thong-tin-va-truyen-thong


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *