Họa viên kết cấu_Bài 10: Mặt cắt dọc đà kiềng

Giáo DụcKhóa học họa viên kết cấu tại website: daynghehoavien.com gồm có 25 bài:
– Bài 1: Khái niệm – Kí hiệu
– Bài 2: Dữ liệu đầu vào
– Bài 3: Chọn khung
– Bài 4: Chuẩn bị
– Bài 5: Mặt bằng móng
– Bài 6: Móng đơn
– Bài 7: Móng băng
– Bài 8: Móng cọc
– Bài 9: Mặt bằng đà kiềng
– Bài 10: Mặt cắt dọc đà kiềng
– Bài 11: Mặt cắt ngang đà kiềng
– Bài 12: Mặt bằng cột
– Bài 13: Chi tiết cột
– Bài 14: Các vấn đề cần biết về dầm 1
– Bài 15: Các vấn đề cần biết về dầm 2
– Bài 16: Các vấn đề cần biết về dầm 3
– Bài 17: Nội dung bản vẽ sàn
– Bài 18: Quy trình vẽ mặt bằng thép sàn
– Bài 19: Mặt bằng KC thang
– Bài 20: Mặt cắt thép thang
– Bài 21: Mặt bằng đà lanh tô
– Bài 22: Chi tiết lanh tô
– Bài 23: Mặt bằng mái dốc BTCT
– Bài 24: Mặt bằng mái dốc hệ khung thép
– Bài 25: Chi tiết cấu tạo

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *