Hoá học 8- lập phương trình hóa học, các bước cân bằng PTHH

Giáo DụcNắm các bước lập phương trình hóa học, cân bằng PTHH, cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố, tính được số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *