Hiđro Sunfua | H2S | Hóa Học 10

Giáo DụcHiđro Sunfua | H2S | Hóa Học 10
I. Hiđro sunfua
a. Tính chất vật lí Hiđro sunfua
– Hiđro sunfua (H2S) là chất khí không màu, mùi trứng thối, độc, ít tan trong nước.
– Khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu sunfuhiđric.
– Hóa lỏng ở -600C
– Hóa rắn ở – 860C
b. Tính chất hóa học Hiđro sunfua
– Dung dịch H2S có tính axit yếu (yếu hơn axit cacbonic)
– Tác dụng với kim loại mạnh:
2Na + H2S → Na2S + H2
– Tác dụng với oxit kim loại (ít gặp).
– Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo thành 2 loại muối hiđrosunfua và sunfua)
H2S + NaOH → NaHS + H2O
H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
– Tác dụng với dung dịch muối tạo muối không tan trong axit:
H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4­
– H2S có tính khử mạnh (vì S trong H2S có mức oxi hóa thấp nhất – 2).
+ Tác dụng với oxi
2H2S + O2 → 2H2O + 2S (thiếu oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp)
2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (dư oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao)
+ Tác dụng với các chất oxi hóa khác
H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr
H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O
H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2O
c. Điều chế Hiđro sunfua
Dùng axit mạnh đẩy H2S ra khỏi muối (trừ muối không tan trong axit):
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2­S
d. Nhận biết
– Mùi trứng thối.
– Làm đen dung dịch Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2.
Pb(NO3­)2 + H2S → PbS + 2HNO3
Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3
– Làm mất màu dung dịch Brom, dung dịch KMnO4…


w88 khuyen mai

CÔ HẬU CHÚC CÁC EM HỌC THẬT TỐT!!!
================================
Xem Clip Nhớ Like Và Đăng Kí Kênh Bấm Chuông Thông Báo Để Nhận Video Mới Của Miss Nguyễn Phúc Hậu EDU Nhé!!!
☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE:
☆ OFFICIAL FACEBOOK:
================================
© Bản quyền thuộc về Nguyễn Phúc Hậu EDU
© Copyright by Nguyễn Phúc Hậu EDU ☞ Do not Reup.
================================
#HidroSunfua
#HidroSunfuaHóa10
#HidroSunfuaH2S

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc

1 thought on “Hiđro Sunfua | H2S | Hóa Học 10


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *