Nông Nghiệp

Hai lao động Việt tử nạn tại Hàn QuốcVTC Now | Khi mà sự việc đau xót 39 người Việt tử vong tại Anh chưa kịp lắng xuống thì tin xấu về người Việt lao động ở nước ngoài lại đổ về.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://repacted.org/category/nong-nghiep

10 Comments

  1. Bé Hằng December 2, 2019
  2. 김대성 December 2, 2019
  3. Duyen Nguye December 2, 2019
  4. Nguyễn V Nguyện December 2, 2019
  5. tuan vu December 2, 2019
  6. 丁心捷 December 2, 2019
  7. duythai vu December 2, 2019
  8. Văn Thái Nguyễn December 2, 2019
  9. Nguyễn Thành Đạt December 2, 2019
  10. Đạo Trần December 2, 2019

Join The Discussion