GIÁO DỤC Stem – Định hướng trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán

Giáo DụcViệt Nam đang thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông để học sinh hướng đến các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề của thực tế cuộc sống.
Định hướng trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán!

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *