Giáo Dục

Giải mã thiên lệch sống sót – Dự đoán kết quả chính xác 6 tuần liên tiếp!! | TKHVV #5Cách dự đoán chính xác 100% kết quả bóng đá!! | Thống kê học Vui Vẻ – kỳ 5
Ảo thuật xác suất: Dự đoán chính xác kết quả 6 tuần liên tiếp!!

Trong kỳ 5, chúng ta sẽ tìm hiểu về thiên lệch sống sót, một loại thiên lệch chọn mẫu thường gặp và cách để không gặp sai lầm do thiên lệch sống sót gây ra. Hiện tượng này gặp phải trong đầu tư chứng khoán, tài chính, thậm chí là trong chiến tranh và âm nhạc/ nghệ thuật.

Trong chuỗi video về “Thống kê học vui vẻ”, các kiến thức về nguyên lý thống kê sẽ được giải thích một cách dễ hiểu, thú vị và với các ví dụ thực tế.

Theo dõi trang facebook của kênh:

#thongkehocvuive #thongkehoc #thienlechsongsot

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://repacted.org/category/giao-duc

8 Comments

  1. Bài Học 10 Phút December 1, 2019
  2. van thong dinh December 1, 2019
  3. Karik Dương December 1, 2019
  4. ĐÌNH ĐỨC ĐỖ December 1, 2019
  5. Cute Cat&Dog December 1, 2019
  6. Majora's Mask December 1, 2019
  7. Thanh Nguyen Minh December 1, 2019
  8. Đạt Nguyễn Duy December 1, 2019

Join The Discussion