27 thoughts on “Gà xào lăn ( giả cầy) || việt miền tây


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88

 9. Nhà tranh vách lá mà nghe giọng anh chủ nhà thật tình và hiếu khách. Nhìn anh nấu ăn thì phê với món thit gà xào lăn xả🐓 ớt. Yummy. Mình đã nghe nhiều về người Nam Bộ.


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

 26. Em giỏi quá nhìn món gà rất hấp dẫn. Nhưng khi cắt thịt trâu xong sao kh rửa thớt và dao vì em xắt thịt sống. Xắt xong thịt em lại xắt hành Tây luôn nhìn không sạch sẽ lắm. Luôn ủng hộ kênh em nhưng cũng góp ý .


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *