8 thoughts on “GÀ HẦM THUỐC BẮC theo cách của các cụ ngày xưa thơm ngon bổ dưỡng.


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88

  6. Không có củ tam thất vs mật ong ạ.. 😝.vào chỗ người ta bốc thuốc bắc đấy bảo người ta bán cho đầy đủ gia vị.thiếu nhiều vị lắm


  7. đăng ký w88


  8. đăng ký w88

  9. Bạn có thể cho thêm chút rượu đỗ đen gạo nếp thuốc bắc lá ngải chút gia vị xong cho hết vào bụng con gà


  10. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *