25 thoughts on “Đua xe cuối năm 2019 | Sự xuất hiện ''Dày Đặc'' của MX KING

  1. Tết nhất đến rồi .
    Nghỉ để mà còn ăn tết.
    Rớt phát thì toang đó mấy khứa ơi.
    Xe tui tháo máy nhốt két sắt rồi. :))))

  2. Lỡ rớt này rồi gây chết người nhưng vẫn còn đam mê nên dừng hay đi tiếp. Các bác cho xin ý kiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *