Hành Chính và Dịch Vụ

Dự Luật Dân Quyền HK và những thế cờ chỉ cao thủ giải được nước cờ khó này. Ai đây? Trump hay Tập?Dự Luật Dân Quyền Hồng Kông và những thế cờ chỉ có cao thủ mới hoá giải được nước cờ khó này. Là ai đây? Trump hay Tập? Chìa khoá nằm trong nước cờ chính trị ngầm. Giải được mã sẽ mở được ổ khoá
Kênh TIẾNG NÓI CÔNG DÂN tổng hợp các người yêu nước VIỆT NAM toàn thế giới. Được phép đăng của chính blogger.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

4 Comments

  1. anh Chán? December 2, 2019
  2. Thanh Tuyền Lại Thị December 2, 2019
  3. Cuong Nguyen December 2, 2019
  4. Tan Quach December 2, 2019

Join The Discussion