25 thoughts on “Du khách nước ngoài sốc, khi bị người ăn mặc sang trọng giật điện thoại

  1. Mấy người này đúng là làm ô nhiễm VN😒 Rồi du khách nước ngoài họ nghĩ sao về an ninh trật tự và người dân ở VN, thật không hiểu nổi, đi xe tay ga, quần áo như thế mà đi cướp giật, bộ thiếu tiền hay sao???

  2. loại này phải bắt giết vài đứa để cho chừa cho máy người khác biết sợ, lũ súc vật trộm cắp

  3. Chỗ cửa hàng của t có đợt bắt được con nhỏ kia mặt mũi cũng xinh xắn, đi SH đàng hoàng vào ăn cắp yến 😐 may mà bắt được, kêu công an qua xử em nó 😏

  4. Lại sẽ có: “ nước nào cũng có trộm cướp đâu riêng gì Việt Nam “ vào đây dãy đành đạch 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *