Thông Tin và Truyền Thông

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong nước? có thật sự như vậy hay không?2050 Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong nước ? có thật sự như vậy hay không? và những thông tin của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện.

Nguồn: Miền Tây 59 giây.

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://repacted.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Join The Discussion