19 thoughts on “Điểm tin trong ngày 15 11 2019


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88

 4. Rất vui khi gặp lại em Thanh Tâm, thấy em vẫn xinh đẹp, yêu đời là anh vui rồi Sao thời gian qua nhà đài không phát sóng em?


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88

 9. hongkong cũng giống vn trước đây thôi.VNCH được mỹ hậu thuẩn người dân ấm no hạnh phúc.đến thời việt cộng lên ngôi thì ng dânvô cùng khốn khổ.đất nước tàn phá banh chành.nhưng mồm thì vẩn bô bô cho rằng thiên đường


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. It's a pleasure for us to see Miss Thanh Tam who was back to her work as before. Wish you a peaceful life. Miss Thanh Tam.


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *