Địa lí 10 – Bài 40: Địa lí ngành thương mại [BINGCLASS.COM]

Thông Tin và Truyền Thông



Tương tác với giáo viên theo đường link:
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu:
I. Khái niệm về thị trường
II. Ngành thương mại
III. Đặc điểm của thị trường thế giới

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/thong-tin-va-truyen-thong


w88 khuyen mai

1 thought on “Địa lí 10 – Bài 40: Địa lí ngành thương mại [BINGCLASS.COM]


  1. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *