Đào tạo Online sử dụng phần mềm kế toán Misa buổi số 6

Hành Chính và Dịch Vụ… lập báo cáo tài chính Lập công thức Kiểm tra BCTC – Kiểm tra bảng cân đối tài khoản CĐKT, KQKD, LCTT – Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN, …

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *