16 thoughts on “Đàn trâu hoang điên cuồng tấn công người dân | VTC


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88

 9. Trâu thả rong có chủ ko nhận, gây hại mùa màn và tấn công con ng thì bắn bỏ để làm gì, một số ng dân cũng lỳ lắm, ơ đây cũng vậy bò thả rong phá hoại tài sản của ng dân, bắt phạt ở đó nhưng vẫn không chừa giống như là thói quen mặc dù đã tuyên truyền và nhắc nhở nhiều lần. Ngán


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88

 14. các bạn nên biết đàn trâu chăn thả theo truyền thống ở xứ quê nghèo là như vậy nó phải có sự phòng vệ mà thôi, làm gì có những hành động tấn công con người như động vật hoang giả, một số người quá ích kỷ, đừng nên làm những việc trái với lương tâm, nên có những biện pháp khác cụ thể cho bà con được nhờ, " nói thật chủ gia đình họ đang đi tìm đỏ cả con mắt đó" vì họ không có ti vi, nơi nghèo không có điện làm sao nghe được ông PCT xã cam tuyền lên thông báo " hùng hồn" vậy được, tớ thấy Ông PCT và người tường thuật vu việc đàn trâu nhà tấn công về thái độ củng như cách nói là không đúng sự thật, hay bạn đang thèm thịt trâu thì nói với tôi nhé, " 2 bạn bạn cân xem lại đừng có nhân cách hóa nhé" dân mình đang nghèo mà 2 em.


 15. đăng ký w88

 16. Ngu quá ta cứ im đi … Rồi tìm cách bẫy tưng con một … Vừa có thịt ăn …vừa đem ra chợ bán .. Giàu to …


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *