ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 17 – Lựa chọn hợp lý và Tối ưu liều chẹn bêta trong kỷ nguyên PCI

Vận TảiPhiên thực hành của Merck: Lựa chọn hợp lý và Tối ưu liều chẹn bêta trong kỷ nguyên PCI: Training village of Merck: Appropriate selection and optimal dosage of betablocker in PCI era


w88 khuyen mai

Chủ tọa/ Chairperson:
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

09:45-09:47 T330 Giới thiệu – Introduction
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

09:47-10:02 T331 Lựa chọn hợp lý và Tối ưu chẹn bêta trong kỷ nguyên PCI: Thảo luận và trả lời câu hỏi – Appropriate selection and optimal dosage of betablocker in PCI era: Discussion and Q&A
ThS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

10:02-10:17 T332 Lựa chọn hợp lý và Tối ưu chẹn bêta trong kỷ nguyên PCI: Thảo luận và trả lời câu hỏi – Appropriate selection and optimal dosage of betablocker in PCI era: Discussion and Q&A
ThS. Nguyễn Anh Quân (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/van-tai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *