11 thoughts on “Đại gia nuôi ngỗng ông lều vũ trọng


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88

 7. Mình ở Thanh Hóa mình cũng nuôi ngỗng cùng nhau giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhé! mình đã đk kênh của bạn


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88

 12. Ngỗng tàu mà lấy đâu ra 5-6 kg muốn mua ngỗng sư tử thì liên hệ số 0986191490 đảm bảo làm cho mọi con giống


 13. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *