37 thoughts on “Đặc Cảnh Á Châu HD Lồng Tiếng Chung Tử Đơn, Trương Diệu Dương Phim Hành Động Xã Hội Đen HK


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88

 3. Mọi người có thấy phim bị lỗi ko . Lúc bắn nhau khúc 1.27.00. Thằng cha cảnh sát vẫn đứng điều hướng giao thông bình thường


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88

 20. 1 số đoạn hành động vội vàng và riêng lẻ hơi ngu
  Nhưng đoạn cuối tháo đạn thì tuyệt vời 👍


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88

 23. 1:01:21 hai bên đang bắn nhau, cảnh sát giao thông đang dọn xe đứng nhìn. Cảnh quay bị lộ rồi.


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88

 26. Đúng là thâm như tàu, thấy pha cuối không, nó mượn tay cảnh sát giết thằng kia thôi cần gì tự ra tay, cũng như nó đưa hàng rẻ hoá chất độc hại và kém chất lượng cho dân buôn tuồn qua hại người Việt lẫn nhau thôi.


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88


 31. đăng ký w88


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88

 37. 1;25;41. Súng bị lấy đạn ra rồi, chung tử đơn dùng kế mún nó bị bắn chết sớm. Thật thông minh


 38. đăng ký w88

 39. mày đi chết đi đạo diễn nói mày phải làm cái này cái kia mà vk mày deo cíu dc mày chết đi chung tử đơn


 40. đăng ký w88


 41. đăng ký w88


 42. đăng ký w88


 43. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *