17 thoughts on “[Cốt Truyện] || Lột Xác // Tập 2 : Sự Khác Nhau Giữa Nghèo Và Giàu || Gacha Life Việt Nam.


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. Vâng mình đã rất cố gắng làm tập 2 càng nhanh càng tốt video nó là cốt truyện nên sẽ dễ nhàm mong mọi người thông cảm.
  Tập 1: https://youtu.be/dPqTDWEVKNE
  Ai chưa xem tập 1 mà không hiểu hãy click vô link trên.
  Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều!!


 18. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *