Công ty TNHH Công Nghiệp Chiến Thắng vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp

Môi TrườngHưởng ứng tháng Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”


w88 khuyen mai

Ngày 29-9-2018 công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng(Chiến Thắng Alumin) phát động toàn thể công nhân viên có mặt tại công ty vệ sinh toàn Khu Công Nghiệp Quế Võ II với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018:, công ty tnhh môi trường công nghiệp xanh.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://repacted.org/category/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *