18 thoughts on “Clip Minh Hằng mặc đồ phản cảm khi biểu diễn trên sân khấu


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88

 10. em khuyên chị mình hằng zì nà khỏi cần mặc đồ chi cho nó vướn khỏi mặc lun yk cái thứ ăn mặc mà ho^k ko'' văn hóa việt nam zì hết a2k ghét mẹ minh hằng wa'' yk DƠ..HHEHHEHEHEH


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88

 14. nếu đồi trụy thì các bác kon được xem ở trang nè không? túm lại là mặc không phù hợp thôi.


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. mìh nói thật VN mìh rít rùi chẳng zống ai cã !! Nhất là Hà Anh nhìn y chang khùng zỵ !! hết biết VN mặt đồ nhìn k có 1 nét văn hóa tí nào cã


 18. đăng ký w88

 19. sao VN minh quan trong ve SEX vây nhỉ…ko tiến bộ đc là fải….chỉ toàn mây` cái hủ tục….VỚ VẨN


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *