2 thoughts on “Chuyển MathType sang Equation bằng Office 2019


  1. đăng ký w88

  2. Hay quá thầy ơi! Em nghĩ thầy đóng gói mấy phần mềm của thầy dạng file exe rồi thương mại hóa. Em thấy cái này trên thế giới chưa ai làm.


  3. đăng ký w88

  4. Thầy Lam ơi. Khi mình chuyển sang Equation thì nó vẫn chuyển được, nhưng nó vẫn dư ra cái MathType cũ vậy Thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *