Chuyện Chú Cuội- the Moon Man-Liên khúc Trung Thu-Thu-Hằng -CVP 505)

Giải Trí(English below) Chuyen Chú Cuội. “Liên khúc Trung Thu”-Hoà âm, đàn: Thu-Hằng (th51bis). Lời (text) from internet. Nguyên thuỷ 2 bài cùng 1 cung, nhưng H chuyển cung để nghe mới lạ!!. Khi thâu LK này là mình đang thực tập cách thâu trên đàn Clavinova mới. Lời & hình xen kẽ nhau để dễ đọc. Lời văn Anh & Việt sưu tầm từ internet. -* Story of the Moon Man; with English caption. Music: Harmonization & Played: th51bis. Vietnamese Children’s songs in Mid-Autumn Festival. * Voices of musical instruments: 2 voices of Yamaha concert grand piano (“Live”); Ethnic Flute, Blue harp (accordeon group); Piano & Strings, Mandolin, Guitar, Trumpet fall, Cornet.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giai-tri


w88 khuyen mai

4 thoughts on “Chuyện Chú Cuội- the Moon Man-Liên khúc Trung Thu-Thu-Hằng -CVP 505)


 1. đăng ký w88

 2. Phối âm, phối khí nhuần nhuyễn + hình ảnh, chữ sinh động,. Nghe mà cứ muốn trở về tuổi thơ! 🙂


 3. đăng ký w88

 4. ​-> ​Playlist: TH playing on CLAVINOVA & Piano Classiques​https://www.youtube.com/playlist?list=PLNpF6k8kobk5Y-B9uIuGdMkSXWOGUzLYj​ 
  > Playlist: Scenery (=TH's PHOTOGRAPHY) CẢNH ĐẸP & few PPS with MUSIC recorded on CLAVINOVA https://www.youtube.com/playlist?list=PLNpF6k8kobk7LqhbjDAt62xfvixJ9hbAi


 5. đăng ký w88

 6. > Playlist: Beautiful ALASKA, Thu Hằng recorded MUSIC on CLAVINOVA!​ https://www.youtube.com/playlist?list=PLNpF6k8kobk7hr0s4kqhR7p6_3YU2oodl&action_edit=1​
   


 7. đăng ký w88

 8. ​—> Playlist: Religion/ Tôn giáo Thánh Nhạc+ Liên khúc: Thu Hằng(th51bis) hòa âm & Piano. Catholic music recorded by th51bis/ Thu Hang
  //www.youtube.com/playlist?list=PLNpF6k8kobk5l72PJ-FKaNLfpwJ71IfLZ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *