20 thoughts on “Chuồng đổ gà tre


 1. đăng ký w88

 2. 1 trống mà nhiều mái nv thì phôi sao mạnh mà có trống đc. Đổ ntn thì chủ yếu là lấy mái để bán mà gà đổ nv thì con lớn lên khoẻ mạnh cũng khó


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88

 13. Ghét đăng ký luôn cho bỏ ghét..kkk. 1 ngày đẹp trời e lên a hiển alo cho a lựa dùm e bộ nọc nòi nhe. 1 trống 2 mái


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. E hỏi a này a đừng chửi e nha a…… Có gà nào đá không dx nua chia lại e con nha a an e cho đổ mái


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *