20 thoughts on “Chia sẻ kĩ thuật cây tùng la hán của nghệ nhân tại xe nâng Trường Giang


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88

 4. Toàn thánh chém.tất cả những người đang phán tôi thấy chưa ai làm được những cay tùng đẹp.


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88

 9. Bạn đừng có cắt tay một của cây đi, cành một đó không phải là đè cây tử mà là đang che chở cho cây tử, bạn hình dung bỏ tay một nhìn cây quá đơ, còn không phải 9_10 năm mới ổn,
  Hy vọng là bạn chưa cắt


 10. đăng ký w88

 11. mấy ông này chả biết địt j về cây nói phét như rồng. cắt tay hoành ở trên cay vứt đi . tùng nuôi hàng trục văn ms đk tay như vậy


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. Mình thấy cây tùng này đẹp mà để càng như vậy thì mới âu yếm được đứa con chứ Nhưng chỉ tiếc là càng đè phải uyển chuyển một chút nữa thì nhìn hài hòa hơn


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *