Cây cà pháo và kinh nghiệm trồng cà pháo | Chăm sóc cây cà pháo, cách phòng trừ bệnh hại cây cà pháo

Nông NghiệpChăm sóc cây cà pháo, cách phòng trừ bệnh hại cây cà pháo là rất quan trọng bởi cây cà pháo có rất nhiều loại bệnh hại, ngoài các loại sâu hại, cây cà pháo còn bị một số loại rầy, rệp v.v… truyền bệnh hại, nên gây thiệt hại rất lớn đến năng suất của cây cà pháo. Việc chăm sóc cây cà pháo đúng kỹ thuật cũng góp phần giảm phần nào đó tác động của bệnh hại. Ngoài ra cây cà pháo còn chịu thiệt hại do nấm bệnh, héo xanh chết cành v.v.. mà việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn. đề phòng trừ bệnh hại cho cây cà pháo ngoài kỹ thuật yếu tố kinh nghiệm trồng cà pháo và cách chăm sóc cây cà pháo cũng góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
#cách trồng và chăm sóc cây cà pháo #cây cà pháo #AlibabaHchannel #cách chăm sóc cây cà pháo

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/nong-nghiep


w88 khuyen mai

8 thoughts on “Cây cà pháo và kinh nghiệm trồng cà pháo | Chăm sóc cây cà pháo, cách phòng trừ bệnh hại cây cà pháo


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. m trồng ở ban công, thấy ra hoa 2 lần rồi mà không đậu trái, k biết có cần mình thụ phấn cho nó k v b ?


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88

  8. Sin cho tôi hỏi cà pháo nhà mình bi chết non chết ngang cây.chết cả vườn. Xin cảm ơn


  9. đăng ký w88


  10. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *