25 thoughts on “camera EKEN H9R v7.0 20MP đập hộp và quay thử video 1080p


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88

 9. Mua mot cai 1tr may sai vai phut nong may do luon. The la tien mat tat mang.
  Neu co cac ban nen mua may anh quay phim luon. Chu cai nay khong dam bao


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88

 17. Mình hỏi tý nhé : mình quay clip bằng eken h9r khi chuyển bằng wifi vào đt thì xem video rất ok .Nhưng khi mở phần mềm làm fiml trên đt để làm clip thì khi chọn vide thì hiện chữ " không tìm thấy video nào phù hợp " vậy tại sao và khắc phục thế nào nhỉ


 18. đăng ký w88


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *