Cải cách hành chính phải lấy việc phục vụ nhân dân làm gốc | VTC Now

Hành Chính và Dịch VụVTC Now | Cải cách hành chính trong thời gian qua đã được nhiều kết quả quan trọng, mang lại lợi ích to lớn cho người dân và doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, người dân là trung tâm phục vụ của cải cách hành chính.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *