7 thoughts on “cách trồng mía thật bá đạo


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. Mía thích quá. Ủng hộ kênh b nha. Mong b ghé kênh mình và ủng hộ mình. Mình ở uk đang định năm nay học trồng mía ☺️


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88


  7. đăng ký w88

  8. Mới đầu xem tưởng chặt cây dừa hay cây cau hóa ra là bụi mía 😂🤣😅😆 bá đạo thật đầu óc thật sáng tạo 👍👍


  9. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *