Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập khác | ACCA F6 Lectures

Hành Chính và Dịch VụCách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ Chuyển nhượng vốn – Chứng khoán – Bất động sản | ACCA F6 Video Lectures
Các bạn Share – Like – Comment để ủng hộ Ad với nha:
Xem bài viết đầy đủ:

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu


w88 khuyen mai

2 thoughts on “Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập khác | ACCA F6 Lectures


  1. đăng ký w88

  2. VD2, từ phút thứ 13:40 Theo quy định về công ty cổ phần tại Luật Doanh nghiệp thì phải có tối thiểu là 3 cổ đông mới được phép thành lập công ty cổ phần. Nhưng theo ví dụ của chị thì chỉ có công ty I và công ty B góp vốn thành lập ra công ty M là không đúng quy định. Mà giả sử bỏ qua quy định này của Luật Doanh nghiệp thì vốn cổ phần của công ty M do công ty I sở hữu 45%, còn lại là B sở hữu, tức là 2 công ty này đã sở hữu 100% cổ phần công ty M. Vậy công ty I lại mua thêm 30% cổ phiếu nữa của công ty M là ở đâu ra vậy ạ?


  3. đăng ký w88

  4. hi chị ạ, chị ơi cho em hỏi về cái thặng dư vốn cổ phần với ạ. Ví vụ công ty cổ phần A vốn điều lệ 40 tỷ. Mà công ty B góp vốn vào A để chiếm 25% cổ phần ( tức là 10 tỷ). Nhưng mà, lúc góp vốn thì chỉ góp 9 tỷ thôi, 1 tỷ là thặng dư. Vậy sau này, công ty B chuyển nhượng vốn giả sử giá chuyển nhượng là 15 tỷ. Vậy giá vốn của hợp đồng này sẽ là 9 tỷ hay 10 tỷ ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *