1 thought on “Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel

 1. Hi !
  Anh cho e hỏi.
  Ví dụ mình có 2 file dữ liệu .
  Mình muốn lọc dữ liệu giốg nhau trong file mình xài hàm nào a.
  Và Cách sử dụng.
  Cảm ơn a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *