Cách tạo biểu đồ Gantt Chart trong Excel 2013

Giáo DụcVideo này giới thiệu cách làm thế nào để tạo ra biểu đồ Gantt trong Excel 2013.
Ví dụ: Bạn cần hiện trạng thái cho lịch biểu dự án đơn giản với biểu đồ Gantt. Mặc dù Excel không có loại biểu đồ Gantt xác định trước, bạn vẫn có thể mô phỏng biểu đồ dạng này bằng cách tùy chỉnh biểu đồ thanh xếp chồng để hiển thị ngày bắt đầu và kết thúc của nhiệm vụ.

Nguồn: https://repacted.org/

Xem thêm bài viết khác: https://repacted.org/category/giao-duc


w88 khuyen mai

5 thoughts on “Cách tạo biểu đồ Gantt Chart trong Excel 2013


  1. đăng ký w88


  2. đăng ký w88

  3. Mình làm theo hướng dẫn nhưng biểu đồ lại bị ngược. Cột thời gian ngày tháng năm lại là trục Y, cột kế hoạch công việc là trục X. Bạn hướng dẫn mình cách đổi lại nhé! Cảm ơn.


  4. đăng ký w88


  5. đăng ký w88


  6. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *