3 thoughts on “Cách reset trang web wordpress


  1. đăng ký w88

  2. a ơi cho e hỏi khi mình reset lại thì theme mình mình đang dùng nó có trở lại ban đầu hay là mất theme mình phải cài lại ạ


  3. đăng ký w88


  4. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *