35 thoughts on “Cách nuôi gà con càng đơn giản thì càng hiệu quả


 1. đăng ký w88


 2. đăng ký w88


 3. đăng ký w88


 4. đăng ký w88


 5. đăng ký w88


 6. đăng ký w88


 7. đăng ký w88


 8. đăng ký w88


 9. đăng ký w88


 10. đăng ký w88


 11. đăng ký w88


 12. đăng ký w88


 13. đăng ký w88


 14. đăng ký w88


 15. đăng ký w88


 16. đăng ký w88


 17. đăng ký w88

 18. Thuốc để pha nước uống hằng ngày anh sử dụng là loại gì vậy anh ,em có nghe a nhắc đến một lần nhưng giờ lục video củ lại xem vài mà k gặp , k biết nó ở video nào .


 19. đăng ký w88


 20. đăng ký w88


 21. đăng ký w88


 22. đăng ký w88


 23. đăng ký w88


 24. đăng ký w88


 25. đăng ký w88


 26. đăng ký w88


 27. đăng ký w88


 28. đăng ký w88


 29. đăng ký w88


 30. đăng ký w88

 31. Em muốn đổ gà mà em ở nhà trọ diện tích em có chuồng 60 vuông vậy em đổ gà được ko anh ? Em sợ nhỏ quá ko đổ đc


 32. đăng ký w88


 33. đăng ký w88


 34. đăng ký w88


 35. đăng ký w88


 36. đăng ký w88


 37. đăng ký w88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *